Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Bạo lực giới trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật - Những điều cần biết

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 05/05/2020 | Download

Chúng tôi hy vọng mong muốn quyển sách này dành cho phụ nữ, nữ thanh niên và trẻ em gái khuyết tật và cũng là tài liệu hữu ích cho những tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.
Trong quyển sách này, nếu bạn tìm thấy hình ảnh của chính mình hoặc người thân ở những biểu hiện của bạo lực giới thì chúng tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ tìm thấy ở đây để ứng phó và phòng chống. Bên cạnh đó, hãy ứng dụng những kiến thức vào thực tế cuộc sống và hãy chia sẻ những thông tin bổ ích trong cuốn sách này đến những người xung quanh bạn nữa nhé!
Cuốn sách nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An" dưới sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF).