Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hãy cho con cùng hòa nhập

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 13/07/2020 | Download

HÃY CÙNG CON HÒA NHẬP, CUỐN SÁCH HỮU ÍCH CHO TẤT CẢ CHÚNG TA

“Hãy cùng con hòa nhập – Ý kiến của trẻ đa tật hoặc mù điếc” là tiếng nói của trẻ đa tật và nhìn kém, trẻ mù điếc trong việc tham gia vào các hoạt động giáo dục, hoạt động trong gia đình và cộng đồng.

Đây cũng là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho phụ huynh, gia đình, người chăm sóc trẻ, cán bộ xã hội, giáo viên… để hỗ trợ trẻ một cách tốt nhất.

Hãy lật mở từng trang và cùng xem trẻ đa tật và nhìn kém, trẻ mù điếc muốn nói gì với chúng ta nhé!

Tài liệu đã được dịch ra 18 ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt do CBM Việt Nam biên tập

Link tải tài liệu bằng 18 ngôn ngữ: http://icevi.org/include-me-mdvi-deafblindness-publication/