Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

[Phiên bản dễ đọc] Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 05/11/2020 | Download

Nhằm đảm bảo tất cả người khuyết tật đều có thể tiếp cận, tài liệu đã xây dựng thêm một phiên bản dễ đọc và dễ hiểu vẫn bao gồm đầy đủ 5 nội dung chính của tài liệu:

  • Phần 1 - Đặc điểm chung của các bệnh lây qua đường hô hấp
  • Phần 2 - Một số bệnh lây qua đường hô hấp thường gặp
  • Phần 3 - Hướng dẫn phòng bệnh cho người khuyết tật
  • Phần 4 - Hướng dẫn phòng bệnh cho người chăm sóc khi gia đình có người mắc bệnh hô hấp lây nhiễm
  • Phần 5 - Dịch bệnh