Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

[Phiên bản đầy đủ] Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 05/11/2020 | Download

Để phòng tránh và ứng phó với các dịch bệnh như Covid-19, dưới sự tài trợ của Tổ chức CBM, ACDC đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc.
Tài liệu đã được chuyển thể ở 3 hình thức, đảm bảo tất cả người khuyết tật đều có thể tiếp cận, cụ thể như sau:

  • Tài liệu dạng văn bản có hình ảnh dễ hiểu, dễ đọc;
  • Tài liệu dạng video ngôn ngữ ký hiệu: gồm 11 video chia theo các phần;
  • Tài liệu dạng audio: gồm 5 audio chia theo 5 phần chính của tài liệu.