Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trung tâm ACDC tuyển chuyên gia tư vấn mô hình nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2019 I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT & THÔNG TIN DỰ ÁN Trung tâm Hành ...

Trung tâm ACDC tuyển Giảng viên tập huấn bình đẳng giới, phòng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT ...

Dự án CBM tuyển Chuyên gia tư vấn

Dự án “Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật tại Việt Nam” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của ...

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt Quốc gia tuyển sinh

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ nghệ được thành lập theo Quyết định số: 5513/QĐBGDĐT ngày ...

Trung tâm ACDC tuyển Giảng viên tập huấn

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng Action to the Community Development Center ...

Trung tâm ACDC tuyển Cán bộ tư vấn

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng Action to the Community Development ...

ACDC tuyển chuyên gia tư vấn khảo sát ban đầu dự án "Tăng ...

1. Yêu cầu tư vấn 01 Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu đánh giá dự án; Có kinh nghiệm ...

Thư mời Cung cấp dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Quý Công ty Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ người khuyết tật và những ...

ACDC tuyển cán bộ M&E

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng Action to the Community Development ...

Trung tâm ACDC tuyển tư vấn khảo sát phân tích tình hình bạo ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tên hoạt động: Khảo sát phân tích tình hình bạo lực tình dục đối với Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật tại Hà Nội và Đà Nẵng ...