Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc”

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

 1. CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG

Đại dịch COVID-19, cũng được gọi là đại dịch coronavirus là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2, hiện đang gây ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Gutterres, người khuyết tật là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Tính đến ngày 10/6/2020, trên toàn thế giới có 7.342.650 người mắc và 414.126 người tử vong. Riêng tại Việt Nam, mặc dù có 332 trường hợp mắc COVID -19 nhưng có đến 82% người khuyết tật quan ngại về bảo vệ sức khỏe của mình trong đại dịch Covid-19. Người khuyết tật là nhóm người cso bệnh lý nền nên sẽ có nguy cơ cao bởi đại dịch COVID-19. Nhiều người trong số họ thuộc nhóm người cao tuổi, là nhóm rất dễ bị lây nhiễm. Người khuyết tật bị hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ và trang bị y tế cần thiết. Họ cũng có mức độ đảm bảo về tài chính hoặc công việc thấp hơn cũng như đối mặt với khó khăn trong việc nhận thông tin cần thiết qua các hình thức có thể tiếp cận được. Họ cũng khó khăn hơn trong việc thực hành biện pháp dự phòng lây nhiễm được khuyến cáo, chẳng hạn như giãn cách xã hội và rửa tay.[1]

Để phòng tránh và ứng phó với các dịch bệnh như Covid-19, dự án " Hỗ trợ khẩn cấp cho NKT và tổ chức Hội người khuyết tật tại Việt Nam" do Tổ chức CBM tài trợ thông qua Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) triển khai hoạt động Xây dựng Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc.

 1. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG
  • Hoạt động Xây dựng Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và đảm bảo an toàn đối với các bệnh lây qua đường hô hấp cho người khuyết tật và người chăm sóc nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn đối với các bệnh qua đường hô hấp, đảm bảo người chăm sóc không lây cho người khuyết tật và ngược lại.
  • Đây là một giải pháp phòng ngừa và ứng phó với các bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra.
 2. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Một Tài liệu Hướng dẫn được hoàn thiện và phổ biến rộng rãi cho người khuyết tật, gia đình người khuyết tật và các Hội/nhóm người khuyết tật. Tài liệu này cần lưu ý tới những nhóm khuyết tật cần người hỗ trợ, người chăm sóc

Tài liệu sẽ được chuyển thể ở 3 hình thức, đảm bảo tất cả người khuyết tật đều có thể tiếp cận gồm:

  • Tài liệu dạng văn bản có hình ảnh dễ hiểu, dễ đọc;
  • Tài liệu dạng video ngôn ngữ ký hiệu;
  • Tài liệu dạng audio
 1. TRÁCH NHIỆM/PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN

Phạm vi công việc của Tư vấn gồm:

   1. Thu thập và rà soát các tài liệu về hướng dẫn người khuyết tật, người chăm sóc các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn khi gặp các bệnh liên quan đến đường hô hấp: Tư vấn sẽ thiết kế đề cương tài liệu trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các tài liệu hiện có liên quan;
   2. Xây dựng và thống nhất đề cương chi tiết tài liệu trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các tài liệu hiện có liên quan. Đề cương cần sự thống nhất của Tư vấn và Trung tâm ACDC
   3. Xây dựng Tài liệu hướng dẫn. Tài liệu cần đặc biệt lưu ý đến những nhóm khuyết tật cần chăm sóc và hỗ trợ thường xuyên như nhóm người khuyết tật nghe nói, nhóm người khuyết tật vận động, nhóm trẻ khuyết tật trí tuệ, người khuyết tật thần kinh tâm thần mà cần có người chăm sóc.
   4. Họp nhóm góp ý tài liệu hướng dẫn giữa Trung tâm ACDC, Tổ chức CBM Việt Nam, Tư vấn và các bên liên quan khác (nếu có).
   5. Hoàn chỉnh tài liệu Hướng dẫn.
   6. Góp ý hoàn chỉnh thiết kế cho tài liệu hướng dẫn, đặc biệt đối với các dạng tài liệu dạng dễ hiểu dễ đọc.
   7. Phối hợp chia sẻ tài liệu cho các đơn vị có nhu cầu và mong muốn khác.

 

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
 • Thời gian thực hiện và hoàn thành
  • Thời gian hoàn thiện đề cương: trước ngày 03/7/2020
  • Thời gian tiến hành xây dựng tài liệu: Tháng 7 năm 2020
  • Thời gian hoàn thiện Hướng dẫn (bản đầy đủ): trước 15 tháng 8/2020
 • Địa điểm: Hà Nội

STT

Nội dung

Ngày làm việc

1

Thu thập và nghiên cứu các tài liệu

02 ngày

2

Xây dựng và thống nhất đề cương chi tiết

03 ngày

3

Xây dựng Tài liệu hướng dẫn

10 ngày

4

Họp nhóm góp ý tài liệu hướng dẫn

01 ngày

5

Hoàn chỉnh tài liệu Hướng dẫn

02 ngày

6

Góp ý hoàn chỉnh thiết kế cho tài liệu hướng dẫn

02 ngày

 

Tổng cộng

20 ngày

 

 1. YÊU CẦU TƯ VẤN
 • 01 Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học ngành y trở lên, có kinh nghiệm về phòng tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp;
 • Kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề khuyết tật
 • Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.
 1. TRÁCH NHIỆM ACDC
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan (nếu có);
 • Thống nhất với tư vấn về đề cương tài liệu;
 • Góp ý dự thảo tài liệu.
 • Chuyển thể tài liệu sang các hình thức đảm bảo tiếp cận khác.
 1. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT
 • Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Điều phối dự án.
 • Khi thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương, tư vấn sẽ chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ dự án.
 1. HỒ SƠ
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn.
  • Các tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực khuyết tật hoặc về ứng phó với các bệnh liên quan đến đường hô hấp đã từng tham gia nghiên cứu trước đây (nếu có)
 1. NỘP HỒ SƠ:
 • Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 26/06/2020
 • Địa chỉ gửi hồ sơ tư vấn và liên hệ:
  • Cán bộ dự án: Trần Thị Hồng Nhung
  • Điện thoại: 024 66 75 39 46 – 0359 657 718
  • Email: nhungtran@acdc.org.vn
 • Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ

khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc)

 1. NGÂN SÁCH

Ngân sách của hoạt động được trích từ hoạt động của dự án " Hỗ trợ khẩn cấp cho NKT và tổ chức Hội người khuyết tật tại Việt Nam" do Tổ chức CBM tài trợ thông qua Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC).

Forrm Điều khoản tham chiếu_TOR_Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn tại đây


[1] do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và các đối tác thực hiện