Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Ngày Quốc tế người khuyết tật 2021 (IDPD 2021): Lãnh đạo và tham gia của người khuyết tật hướng tới một thế giới hoà nhập, tiếp cận và bền vững hậu Covid-19

 • Thực hiện: Nguyệt Hà (Biên dịch và tổng hợp)
 • 24/11/2021
 • 0 Bình luận
 • Lượt xem: 159

Hiện nay, dân số thế giới là gần tám tỷ người, trong đó có hơn một tỷ người khuyết tật, tương đương khoảng 15% dân số thế giới đang sống chung với một hoặc một số dạng khuyết tật, 80% trong số họ sống ở các nước đang phát triển. Hoạt động kỉ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 được các tổ chức của và vì người khuyết tật tổ chức hàng năm trên toàn thế giới với mục đích thúc đẩy quyền và phúc lợi của người khuyết tật trong các lĩnh vực xã hội và phát triển, đồng thời nâng cao nhận thức về người khuyết tật trong mọi khía cạnh của đời sống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa.

Chủ đề của Ngày Quốc tế người khuyết tật năm nay là: “Lãnh đạo và tham gia của người khuyết tật hướng tới một thế giới hoà nhập, tiếp cận và bền vững hậu Covid-19”

Chiến lược hòa nhập khuyết tật của Liên hợp quốc

Khi khởi động Chiến lược hòa nhập khuyết tật của Liên hợp quốc vào tháng 6 năm 2019, Tổng thư ký tuyên bố rằng Liên hợp quốc nên dẫn đầu và nâng cao các tiêu chuẩn, hiệu quả hoạt động của Tổ chức trong các công việc chủ yếu từ trụ sở cho đến thực địa về hòa nhập khuyết tật.

Chiến lược hòa nhập khuyết tật của Liên hợp quốc mang lại nền tảng cho sự chuyển đổi và tiến bộ bền vững về hòa nhập khuyết tật thông qua tất cả các công việc trọng yếu của Liên hợp quốc. Bằng Chiến lược này, Liên hợp quốc đã tái khẳng định việc thực hiện đầy đủ và trọn vẹn quyền con người của người khuyết tật là một bộ phận không tách rời và phân chia của tất cả các quyền cơ bản và quyền tự do của con người.

Để ghi nhận cam kết này, vào tháng 10 năm 2020, Tổng thư ký đã đệ trình báo cáo toàn diện đầu tiên  về các hệ thống các bước mà Liên hợp quốc thực hiện để lồng ghép Chiến lược hòa nhập khuyết tật kể từ khi được khởi động.

Ngày Quốc tế người khuyết tật trên mạng xã hội

Mọi người đều có thể hưởng ứng và tham gia các sự kiện kỉ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật trên mạng xã hội bằng cách gắn thẻ hashtag #IDPD, #EveryoneIncluded, #CRPD và lan tỏa chủ đề năm nay về “Lãnh đạo và tham gia của người khuyết tật hướng tới một thế giới hoà nhập, tiếp cận và bền vững hậu Covid-19”.

Các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết 2021 của ACDC

 • Hội thảo trực tuyến “Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật hướng tới hòa nhập, tiếp cận và bền vững thích ứng với đại dịch Covid-19”
 • Thời gian: Sáng ngày 03/12/2021
 • Hình thức: Trực tuyến và livestream trên Fanpage ACDCUNDP Việt Nam
 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật với chủ đề “Lãnh đạo và tham gia của người khuyết tật hướng tới một thế giới hoà nhập, tiếp cận và bền vững hậu Covid-19”
 • Thời gian: Sáng ngày 02/12/2021
 • Địa điểm: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chủ đề của những năm trước:

 • 2020: Bắt đầu lại tốt hơn: Hướng tới một thế giới sau COVID-19 hòa nhập, tiếp cận và bền vững
 • 2019: Thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo của người khuyết tật: Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
 • 2018: Tăng cường năng lực của người khuyết tật, đảm bảo hòa nhập và công bằng
 • 2017: Thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và tiến bộ cho tất cả
 • 2016: Hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững! Cho một tương lai chúng ta mong muốn
 • 2015: Vấn đề hoà nhập: Tiếp cận và tăng cường năng lực/trao quyền cho người có khả năng
 • 2014: Phát triển bền vững: Lời hứa của công nghệ
 • 2013: Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội hoà nhập và phát triển cho tất cả
 • 2012: Gạt bỏ rào cản để xây dựng một xã hội hòa nhập và tiếp cận cho tất cả mọi người
 • 2011: Cùng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả: Bao gồm người khuyết tật trong phát triển
 • 2010: Lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hướng đến năm 2015 và xa hơn
 • 2009: Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hòa nhập: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho người khuyết tật và cộng đồng của họ trên toàn thế giới
 • 2008: Công ước về Quyền của Người khuyết tật: Phẩm giá và công lý cho tất cả chúng ta
 • 2007: Thập kỷ việc làm dành cho người khuyết tật
 • 2006: Khả năng tiếp cận công nghệ
 • 2005: Quyền của người khuyết tật: Hành động trong phát triển
 • 2004: Không có gì về chúng tôi, nếu không có chúng tôi
 • 2003: Tiếng nói của chúng tôi
 • 2002: Sống độc lập và sinh kế bền vững
 • 2001: Tham gia và bình đẳng: Lời kêu gọi cách tiếp cận mới để đánh giá tiến độ và kết quả
 • 2000: Công nghệ thông tin làm việc cho tất cả
 • 1999: Khả năng tiếp cận cho tất cả cho Thiên niên kỷ mới
 • 1998: Nghệ thuật, Văn hóa và Sống độc lập

0 bình luận

Bình luận thêm