Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hướng dẫn Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát lĩnh vực đường bộ

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 14/06/2024 | Download

Ngày 07/11/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 12622/BGTVT-VT về kết quả nghiên cứu Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát lĩnh vực đường bộ. Cuốn sách “Hướng dẫn bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát lĩnh vực đường bộ” được Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải (TDSI) biên soạn dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật giai đoạn II” hướng đến mục tiêu hướng dẫn đánh giá mức độ giao thông tiếp cận phổ quát theo Văn bản số 12622/BGTVT-VT; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý trong ngành Giao thông vận tải, các đơn vị vận tải, các tổ chức về người khuyết tật tham khảo, sử dụng đánh giá, giám sát thực trạng giao thông tiếp cận và góp phần hướng đến phát triển hệ thống giao thông tiếp cận cho mọi người ở Việt Nam.

Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát cho lĩnh vực đường bộ được xây dựng theo 3 hợp phần: Kết cấu hạ tầng, phương tiện và dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật với 16 tiêu chí và các tiêu chí thành phần được ban hành theo Văn bản số 12622/BGTVT-VT của Bộ GTVT ngày 07/11/2023.

Link xem đầy đủ về tài liệu "Hướng dẫn Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát lĩnh vực đường bộ"