Sharing vision - Bringing Empowerment
Open letter
Action for Community Development (ACDC)
Quang Ngai - Workshop on Access for Persons with Disabilities
Training series of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and related policies
Thai Binh - Empowerment of women and girls with disabilities

program

News

Legal information

Video

Chào mừng Ngày người khuyết tật quốc tế 3/12

 • Chào mừng Ngày người khuyết tật quốc tế 3/12

  Date 03/12/2021
 • Lễ công bố tài trợ của USAID cho các dự án hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

  Date 07/09/2021
 • Lễ công bố các dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ tại tỉnh Quảng Trị

  Date 07/09/2021
 • Lễ tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Quảng Trị

  Date 26/07/2021
 • Video Tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Thừa Thiên Huế

  Date 26/07/2021
 • Lễ tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Quảng Nam

  Date 26/07/2021
 • Video Tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Quảng Nam

  Date 21/07/2021
 • Video Tổng kết "Dự án Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Quảng Trị

  Date 16/07/2021
 • Tuyến xe buýt tiếp cận cho người khuyết tật tại Quảng Nam

  Date 01/07/2021
 • [VIỆC TỬ TẾ] HÀNH TRÌNH TRAO HY VỌNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ XƯƠNG THỦY TINH

  Date 29/06/2021
 • Khu vực Bếp trong Mô hình Nhà trung chuyển

  Date 02/06/2021
 • Tổng quan Mô hình Nhà trung chuyển

  Date 02/06/2021
 • ACDC' Transition House Model

  Date 13/05/2021
 • Mô hình Nhà Trung Chuyển

  Date 13/05/2021
 • Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Nhà trung chuyển tại Quảng Trị

  Date 22/04/2021
 • PREVENTION AND RESPONSE TO GENDER-BASED VIOLENCE FOR PERSON WITH DISABILITIES

  Date 05/01/2021
 • Đại hội Hội người khuyết tật thị xã Thái Hòa khóa I, Nghệ An

  Date 25/12/2020
 • PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

  Date 11/12/2020
 • CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÙNG LŨ TẠI QUẢNG TRỊ

  Date 16/11/2020
 • ACDC - Chuyến đi tuổi lên 9

  Date 09/11/2020
 • Phần 5: Dịch bệnh (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 4: Hướng dẫn phòng bệnh cho người chăm sóc (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 3: Hướng dẫn phòng bệnh cho người khuyết tật (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 2: Một số bệnh lây qua đường hô hấp thường gặp (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 1: Đặc điểm chung các bệnh lây qua đường hô hấp (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 5 (tiếp): Hướng dẫn phòng bệnh cho người khuyết tật dạng rối loạn phát triển và hành vi

  Date 06/11/2020
 • Phần 5 (tiếp): Hướng dẫn khi dịch bệnh bùng phát

  Date 06/11/2020
 • Phần 5: Dịch bệnh

  Date 06/11/2020
 • Phần 4: Hướng dẫn phòng bệnh cho người chăm sóc khi gia đình có người mắc bệnh

  Date 06/11/2020
 • Phần 3 (tiếp): Đeo khẩu trang vải đúng cách

  Date 06/11/2020
 • Phần 3 (tiếp): Đeo khẩu trang y tế đúng cách

  Date 06/11/2020
 • Phần 3 (tiếp): Quy trình rửa tay thường quy

  Date 06/11/2020
 • Phần 3 (tiếp): Các biện pháp phòng bệnh dành cho người khuyết tật

  Date 06/11/2020
 • Phần 3: Hướng dẫn phòng bệnh cho người khuyết tật

  Date 06/11/2020
 • Phần 2: Một số bệnh lây qua đường hô hấp

  Date 06/11/2020
 • Phần 1: Đặc điểm chung

  Date 06/11/2020
 • ACDC - Tuổi lên 9

  Date 06/11/2020
 • Phần 10: Kỹ năng ứng phó với bạo lực giới

  Date 04/11/2020
 • Phần 9: Quấy rối tình dục là gì

  Date 04/11/2020
 • Phần 8: Bóc lột tình dục

  Date 04/11/2020
 • Phần 7: Cưỡng dâm

  Date 04/11/2020
 • Deleted video

  Date 04/11/2020
 • Phần 5: Bạo lực tinh thần

  Date 04/11/2020
 • Phần 4: Khái niệm bất bình đẳng giới

  Date 04/11/2020
 • Phần 3: Khái niệm định kiến giới là gì

  Date 04/11/2020
 • PHẦN 2: KHÁI NIỆM GIỚI LÀ GÌ

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020: Ngôn ngữ ký hiệu

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 3, ngày 22 tháng 9 năm 2020: Môi trường ngôn ngữ ký hiệu hòa nhập

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 4,ngày 23 tháng 9 năm 2020-Ngày Quốc tế Ngôn ngữ ký hiệu: Ngôn ngữ ký hiệu cho tất cả

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 5, ngày 24 tháng 9 năm 2020: Sự công nhận hợp pháp của ngôn ngữ ký hiệu quốc gia

  Date 04/11/2020
 • Date 01/01/1970
 • Date 01/01/1970
 • Date 01/01/1970

Document

Our Sponsors

Sign up for the newsletter

Please fill out the email to send us a newsletter