Sharing vision - Bringing Empowerment
Who are we - ACDC
Action for Community Development (ACDC)
Quang Ngai - Workshop on Access for Persons with Disabilities
Training series of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and related policies
Thai Binh - Empowerment of women and girls with disabilities

program

News

Legal information

Video

Lễ công bố tài trợ của USAID cho các dự án hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

 • Lễ công bố tài trợ của USAID cho các dự án hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

  Date 07/09/2021
 • Lễ công bố các dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ tại tỉnh Quảng Trị

  Date 07/09/2021
 • Lễ tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Quảng Trị

  Date 26/07/2021
 • Video Tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Thừa Thiên Huế

  Date 26/07/2021
 • Lễ tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Quảng Nam

  Date 26/07/2021
 • Video Tổng kết Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Quảng Nam

  Date 21/07/2021
 • Video Tổng kết "Dự án Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" tại Quảng Trị

  Date 16/07/2021
 • Tuyến xe buýt tiếp cận cho người khuyết tật tại Quảng Nam

  Date 01/07/2021
 • [VIỆC TỬ TẾ] HÀNH TRÌNH TRAO HY VỌNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ XƯƠNG THỦY TINH

  Date 29/06/2021
 • Khu vực Bếp trong Mô hình Nhà trung chuyển

  Date 02/06/2021
 • Tổng quan Mô hình Nhà trung chuyển

  Date 02/06/2021
 • ACDC' Transition House Model

  Date 13/05/2021
 • Mô hình Nhà Trung Chuyển

  Date 13/05/2021
 • Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Nhà trung chuyển tại Quảng Trị

  Date 22/04/2021
 • PREVENTION AND RESPONSE TO GENDER-BASED VIOLENCE FOR PERSON WITH DISABILITIES

  Date 05/01/2021
 • Đại hội Hội người khuyết tật thị xã Thái Hòa khóa I, Nghệ An

  Date 25/12/2020
 • PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

  Date 11/12/2020
 • CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÙNG LŨ TẠI QUẢNG TRỊ

  Date 16/11/2020
 • ACDC - Chuyến đi tuổi lên 9

  Date 09/11/2020
 • Phần 5: Dịch bệnh (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 4: Hướng dẫn phòng bệnh cho người chăm sóc (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 3: Hướng dẫn phòng bệnh cho người khuyết tật (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 2: Một số bệnh lây qua đường hô hấp thường gặp (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 1: Đặc điểm chung các bệnh lây qua đường hô hấp (Audio)

  Date 06/11/2020
 • Phần 5 (tiếp): Hướng dẫn phòng bệnh cho người khuyết tật dạng rối loạn phát triển và hành vi

  Date 06/11/2020
 • Phần 5 (tiếp): Hướng dẫn khi dịch bệnh bùng phát

  Date 06/11/2020
 • Phần 5: Dịch bệnh

  Date 06/11/2020
 • Phần 4: Hướng dẫn phòng bệnh cho người chăm sóc khi gia đình có người mắc bệnh

  Date 06/11/2020
 • Phần 3 (tiếp): Đeo khẩu trang vải đúng cách

  Date 06/11/2020
 • Phần 3 (tiếp): Đeo khẩu trang y tế đúng cách

  Date 06/11/2020
 • Phần 3 (tiếp): Quy trình rửa tay thường quy

  Date 06/11/2020
 • Phần 3 (tiếp): Các biện pháp phòng bệnh dành cho người khuyết tật

  Date 06/11/2020
 • Phần 3: Hướng dẫn phòng bệnh cho người khuyết tật

  Date 06/11/2020
 • Phần 2: Một số bệnh lây qua đường hô hấp

  Date 06/11/2020
 • Phần 1: Đặc điểm chung

  Date 06/11/2020
 • ACDC - Tuổi lên 9

  Date 06/11/2020
 • Phần 10: Kỹ năng ứng phó với bạo lực giới

  Date 04/11/2020
 • Phần 9: Quấy rối tình dục là gì

  Date 04/11/2020
 • Phần 8: Bóc lột tình dục

  Date 04/11/2020
 • Phần 7: Cưỡng dâm

  Date 04/11/2020
 • Deleted video

  Date 04/11/2020
 • Phần 5: Bạo lực tinh thần

  Date 04/11/2020
 • Phần 4: Khái niệm bất bình đẳng giới

  Date 04/11/2020
 • Phần 3: Khái niệm định kiến giới là gì

  Date 04/11/2020
 • PHẦN 2: KHÁI NIỆM GIỚI LÀ GÌ

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020: Ngôn ngữ ký hiệu

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 3, ngày 22 tháng 9 năm 2020: Môi trường ngôn ngữ ký hiệu hòa nhập

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 4,ngày 23 tháng 9 năm 2020-Ngày Quốc tế Ngôn ngữ ký hiệu: Ngôn ngữ ký hiệu cho tất cả

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 5, ngày 24 tháng 9 năm 2020: Sự công nhận hợp pháp của ngôn ngữ ký hiệu quốc gia

  Date 04/11/2020
 • Chủ đề cho thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020: Cơ hội bình đẳng cho tất cả người điếc

  Date 04/11/2020
 • Date 01/01/1970
 • Date 01/01/1970
 • Date 01/01/1970

Document

Our Sponsors

Sign up for the newsletter

Please fill out the email to send us a newsletter